สิ่งที่เราทำ

Workshop ด้านพฤติกรรมศาสตร์ และ เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

เราออกแบบ workshop โดยนำงานวิจัยซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรม (behavioural insights) มานำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการออกนโยบาย รวมถึงการออกแบบบริการต่างๆเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม


คลิปเกี่ยวกับความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมแบบง่ายๆ

เพื่อให้ความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ เข้าถึงคนทั่วไปได้ง่ายขึ้น ทางทีม Nudge Thailand เลยทำคลิปสั้นๆ แบบ bite-sized learning ที่ทุกคนสามารถเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ รวมถึงอคติทางความคิดต่างๆ. ได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งการลองนำความรู้ด้านพฤติกรรมมนุษย์เหล่านี้ไปปรับใช้ในการออกแบบพฤติกรรมที่ดี และถูกต้องไปตามหลักจริยธรรม

ติดตามเราได้เพิ่มที่ youtube channel ของเรา


Live Event เพื่อเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อต่างๆ

ทีมงานเรามีการจัด Live ผ่านทาง facebook page ในหัวข้อต่างๆที่สามารถนำหลักทางพฤติกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมไปใช้ได้ เช่น พฤติกรรมความสุข พฤติกรรมเกี่ยวกับแม่และเด็ก พฤติกรรมในที่ทำงาน พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมสิ่งแวดล้อม

โดยการเชิญนักวิจัย อาจารย์ หรือ บุคคลในภาคเอกชน มาพูดคุยกันเพื่อเสนอเทคนิค หรือวิธีการที่ช่วยในการพฤติกรรม

ติดตาม Live ของเราได้ที่ Facebook Fanpage


ติดต่อเรา

Email: nudgethailand@gmail.com

%d bloggers like this: