Home

Nudge Thailand คือ?

การรวมตัวกันของคนไทยที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioural science) และเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioural economics) โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้ และอยากให้คนไทยได้นำเอาหลักการในศาสตร์นี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับพฤติกรรมได้จริง

ติดตามพวกเรา

บางครั้งพฤติกรรมสามารถเปลี่ยนได้โดยการสะกิดเพียงนิดเดียว

ทำไมต้องใช้พฤติกรรมศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม?

วิเคราะห์เบื้องหลังของพฤติกรรม

หลายครั้งการออกแบบนโยบายหรือบริการต่างๆนั้น เราออกแบบโดยไม่เข้าการตัดสินใจแบบไม่เป็นเหตุเป็นผลของมนุษย์ การออกแบบโดยเข้าใช้เบื้องหลังของพฤติกรรมมนุษย์จากงานวิจัย จะทำให้การออกแบบนโยบายทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและประหยัดเวลามากขึ้น

สามารถทำในสเกลใหญ่ได้

การออกนโยบายโดยใช้หลักพฤติกรรมศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม หลายครั้งสามารถนำไปใช้กับการออกนโยบายในระดับประเทศ หรือระดับองค์กร ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในภาพรวมไม่ใช่เพียงการปรับเฉพาะรายบุคคล

ใช้ต้นทุนไม่สูง

หลายครั้งการใช้หลักพฤติกรรมศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมจะเป็นการปรับเพียงเล็กน้อย จึงไม่เสียต้นทุนเยอะ แต่ก็สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดีมาก

ตัวอย่างการนำพฤติกรรมศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมไปใช้

+ 4 แสนคน

ในปี 2012 สหราชอาณาจักรได้เริ่มใช้ระบบให้ประชาชนเข้าสู่โปรแกรมเงินบำนาญโดยอัตโนมัติ โดยถ้าพนักงานไม่อยากเข้าสู่โปรแกรมสามารถเซ็นเอกสารเพื่อออกจากโปรแกรมได้ ด้วยวิธีนี้สามารถเพิ่มการเข้าร่วมโปรแกรมจาก 61% เป็น 83% และเพิ่มจำนวนคนเข้าโปรแกรมกว่า 4 แสนคน

เพิ่ม 70%

ในประเทศฟิลิปปินส์มีการทดลองเพื่อให้คนเก็บเงินมากขึ้น โดยให้ผู้ร่วมทดลองเปิด “บัญชีสัญญา”(commitment account) โดยจะสามารถถอนเงินจากบัญชีนี้ได้เมื่อจำนวนเงินถึงค่าหนึ่งเท่านั้น (โดยค่านั้นผู้ร่วมทดลองกำหนดเอง) ผลงานวิจัยพบว่า เมื่อผ่านไปแล้ว 1 ปี ผู้ร่วมทดลองในกลุ่ม “บัญชีสัญญา” มีเก็บเงินถึง 82% ในขณะที่กลุ่มควบคุมที่เป็นบัญชีธรรมดามีผู้มีเงินเก็บเพียง 12%

ประหยัด $180M

ในประเทศอังกฤษผู้ป่วยที่ไม่มาตามนัดในครั้งถัดไปนั้นส่งผลให้เกิดค่าใช่จ่ายด้านสาธารณสุขจำนวนมาก การเปลี่ยนให้ผู้ป่วยเป็นคนเขียนวันเวลานัดหมายด้วยตัวเอง แทนที่จะเป็นเจ้าหน้าที่เขียนให้ ช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าว่ามีหน้าที่ที่ต้องมาตามนัด และส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยที่ไม่มาตามนัดลดลงถึง 18% และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องถึง 180 ล้านดอลล่าร์จากการเปลี่ยนขั้นตอนเพียงเล็กน้อย

เรามุ่งหวังว่า พฤติกรรมศาสตร์ และ เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม จะถูกนำมาใช้ในการแก้ปัญหาในสังคมไทยมากขึ้น

สิ่งที่เราทำ

  • Live จากนักวิชาการ นักวิจัย รวมถึงคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ด้านพฤติกรรมศาสตร์
  • Workshop ด้านพฤติกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม สำหรับออกแบบนโยบาย และ การปรับปรุงองค์กร
  • เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทาง Social media ต่างๆ
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำพฤติกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม หรือ เศรษฐศาสตร์ความสุขไปใช้ออกแบบนโยบาย

หากมีคำถามสงสัย หรือ สนใจเรื่องพฤติกรรมศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม?

สามารถติดต่อพวกเรามาได้ตามช่องทางต่างๆ หรือ คลิกปุ่ม “ติดต่อเรา” ด้านล่างนี้